OM Omskrivet

Detta är en site för dig som på ett strukturerat sätt vill hålla dig uppdaterad om vad som skrivs om just ditt län, din kommun eller din ort.

Som källa används i första hand Google och dess automatiserade flöden.

Syftet med siten är att tillhandahålla inspiration/information för dig som arbetar med media eller information i någon form, eller för dig som bara är allmänt intresserad av ett visst geografiskt område.

Tänk på att upphovsrätten tillhör den som står som källa i respektive feeds. Vill du använda materialet kom ihåg att ange ursprungskällan och citera korrekt. Om du vill skriva om materialet bör du ge det ny verkshöjd.

Vill du ta del av det systematiserade flödena så anmäl dig på medlemssidan.

Första månaden gratis, därefter 45 kr per månad för dig som vill ta del av alla områden och 15 kr per månad för dig som bara vill välja ett län att följa.